Общи условия на сайта

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО

НА САЙТА www.aloeveravarna.com

Посещавайки сайта www.aloeveravarna.com от ваше или от името на друго физическо лице, вие се съгласявате да спазвате следните "Условия за ползване".

Сайтът www.aloeveravarna.com е собственост на Собственици на Форевър Бизнес. Той се поддържа от Миглена Христова и Станислав Стоянов и има чисто информационен характер. Всяка информация за продукт или друга информация, публикувана чрез сайта се предоставя добросъвестно , като същата се базира на източници, които се считат за абсолютно достоверни. Тази информация обаче не може да се тълкува, като създаваща каквито и да е гаранции или задължения от страна на www.aloeveravarna.com и не освобождава потребителя от задължението да извършва собствени проучвания и тестове. Информацията в сайта, независимо от контекста на същата, не може да се разглежда и/или приема като средство за диагноза, лечение, лек или предотвратяване на каквото и да било заболяване и във връзка с това...

 • Ние не носим никаква отговорност при възникването на каквито и да било последствия, от самоволното прилагане на методи или информация в САЙТА
 • Ние не носим отговорност за физически и морални проблеми в следствие на посещението на интернет сайта и информацията, публикувана в него.
 • Сайтът НЕ предлага възможност за поръчки онлайн. За да поръчате продуктите на Форевър Ливинг Продъктс е необходимо да ползвате формата за контакт или да се свържете с нас по телефон или e-mail адрес.
 • В сайта се представят само и единствено продукти на Форевър Ливинг Продъктс.
 • Не изключваме възможността за грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта
 • Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на САЙТА по всяко време и без да известяваме за това, по какъвто и да е начин.
 • Ние се задължаваме да пазим тайната на кореспонденцията, както и да не разгласяваме създадените потребителски имена и пароли или друга персонална информация предоставена от лицата, без тяхно предварително съгласие, освен ако това не следва по силата на действащата нормативна уредба.
 • Вие имате право да ползвате, променяте съдържанието от САЙТА, както и да го публикувате на други места.
 • Ако публикувате съдържание от САЙТА, сте задължени да предоставите линк към същата тази статия в САЙТА.
 • Съдържанието от САЙТА може да се използва единствено ако не вреди и не накърнява правата му.
 • Ползвателите на сайта се задължават да спазват Българското законодателство в областта на авторското право и други закони и подзаконови актове, касаещи ползването на Интернет, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.
 • Всички елементи на съдържанието на сайта www.aloeveravarna.com, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на Собственика на сайта.

По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Използваните в сайта връзки към други интернет сайтове, включително връзки към информация, услуги , продукти, материали, както и всякакви други ресурси, съдържащи се в тях , е единствено на Ваш собствен риск.

Ние си запазваме правото да променяме условията на ползване. Тяхното публикуване ще бъде на това място.

Ако не желаете да спазвате "Условията за ползване", моля не използвайте този сайт.

Scroll to Top