*Имайте предвид, че продуктите, могат като цяло да допринесат за постигане на здравословен начин на живот, но те не са предназначени за диагностициране, смекчаване, лечение или предотвратяване на конкретна болест или клас от заболявания. Вие трябва да се консултирате с вашия семеен лекар, ако се появи медицински проблем.